NWO-beurs voor Marleen Huysman en Nima Amiryany

Marleen Huysman en Nima Amiryany (ILI) hebben een NWO Y MeerWaarde Plus-beurs ontvangen voor het onderzoeksproject ‘Ontwikkelen van een high tech overname capaciteit: een instrument voor het bedrijfsleven’.

Samenvatting van het project
In de high tech industrieën vinden steeds meer overnames plaats met als primaire doel toegang te krijgen tot nieuwe kennis om zodoende innovatie te stimuleren. Ondanks het toenemende aantal van dergelijke overnames toont onderzoek aan dat 80% van zulke overnames mislukken. Oorzaken voor het falen liggen met name in de complexiteit van de opgekochte technologie en de complicaties om bedrijven te integreren na de overname. Uit een eerder NWO-onderzoek dat als basis dient voor dit project, is gebleken dat bedrijven die succesvol zijn in het uitvoeren van high tech overnames over een high tech overname specifieke capaciteit beschikken die tot stand wordt gebracht door verschillende activiteiten gericht op kennisoverdracht. Door middel van dit project wordt een instrument ontwikkeld die bedrijven in staat stelt om een dergelijke high tech overname capaciteit te creëren om zodoende kennisintegratie tijdens de post-overname fase te stimuleren.

Amiryany_Nima

 

 

Het onderzoek zal gedaan worden door Nima Amiryany MSc, promovendus bij de afdeling Knowledge, Information and Networks.

 

 

 

 

Huysman_Marleen

 

Prof. dr. Marleen Huysman is hoofd van de afdeling Informatie, Logistiek en Innovatie (ILI) van FEWEB.