Embedded Researcher beurzen beschikbaar

In een samenwerking tussen de UvA (Fac. Geesteswetenschappen), KNAW, VU (Fac. Letteren) en het Netwerk Instituut zijn beurzen beschikbaar voor jonge onderzoekers die als “embedded researcher” een kort-lopend project uitvoeren op het gbied van Creatieve Industrie en Digitale Geesteswetenschappen.

In het kort:

  • 30k€ per grant
  • looptijd 6-9 maanden
  • recent afgestuurde studenten
  • deadline voor indienen 23 juni, selectie in juli, start vanaf augustus
  • bij de VU zijn fondsen voor 4 nieuwe projecten beschikbaar.

Voor alle duidelijkheid: deze oproep is ook open voor onderzoekers in het Netwerk Instituut buiten de Letteren Faculteit.

Voor meer informatie, download de PDF.