Piek Vossen en Frank van Harmelen lid van de KNAW

Piek Vossen, prominent lid van het Netwerk Instituut, en Frank van Harmelen, lid en voormalig directeur van het Netwerk Instituut zijn beiden benoemd als leden van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De KNAW telt 550 leden uit alle geledingen van de wetenschap, en leden worden voor het leven benoemd.

Frank van Harmelen is hoogleraar kennisrepresentatie en redeneren aan de Afdeling Informatica. Hij is een prominent onderzoeker op het gebied van de kunstmatige intelligentie. Het doel van zijn onderzoek is dat computers zelf kunnen denken en redeneren. Daarvoor moet informatie op een voor computers logische manier beschikbaar zijn. Van Harmelen is een van de grondleggers van het zogeheten semantische web, een beschrijving van informatie op het internet waarmee computers aan de slag kunnen. De regels voor een semantisch web zijn inmiddels opgenomen in de standaarden voor www. Ook maakte Van Harmelen met zijn groep de Nederlandse richtlijn voor borstkanker begrijpelijk voor computers.

Piek Vossen is hoogleraar computationele lexicologie. Hij ontwikkelt computermodellen die taal begrijpen. Vossen leidde EuroWordNet, een project waarbij woorden in acht talen via hun betekenis met elkaar verbonden worden en samen een groot netwerk (spinnenweb) vormen. Computers gebruiken zulke netwerken om het verschil te zien tussen bijvoorbeeld bank als spaarbank en zitbank in een tekst. Verder wordt Vossen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse onderzoeker op het gebied van text-mining. Hij bedacht de ‘Geschiedenisrecorder’: een computersysteem dat massaal nieuwsberichten leest, gebeurtenissen herkent en aan elkaar koppelt om zo automatisch de geschiedenis over jaren vast te leggen. Vossen werkte zo’n tien jaar in het bedrijfsleven voor zijn bliksemcarrière in de wetenschap begon.

Zie http://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/knaw-kiest-26-nieuwe-leden-2017